สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ออกบูธคลินิกให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ SMEs

วันที่: 09/05/2560 | ส่วนกลาง

วันอังคารที่ 09 พฤษภาคม 2560  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาเชียงใหม่ ร่วมกับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เชียงใหม่ ออกบูธคลินิกให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ SMEs ในงานโครงการอบรมผู้ประกอบการSMEs (TCG-Financial Literacy) หลักสูตรการตลาดออนไลน์ในยุค Thailand 4.0 
ณ โรงแรมวีซี ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: