สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ สาขาขอนแก่น และมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินหน้าจัดกิจกรรม Tech Startup Club

วันที่: 05/04/2560 | ภูมิภาค

วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาขอนแก่น และมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินหน้าจัดกิจกรรม Tech Startup Club ในกิจกรรม Business Canvas เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตกผลึกไอเดียทางธุรกิจ ไอเดียที่ได้สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ โดยคุณชรภัทร สันติมากร จาก Bangkok Venture มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: