สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน ประชุมหารือการดำเนินงานโครงการ Smart City ร่วมกับส่วนราชการนครศรีธรรมราช

วันที่: 26/05/2560 | ส่วนกลาง

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 : ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน และ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.ภก. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารส่วนราชการจากจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมร่วมประชุมหารือการดำเนินงานโครงการ Smart City ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ๒ ทะเล ๒ มหาสมุทร (นครศรีธรรมราช – ภูเก็ต) (Economic and Tourism Cooperation Development between 2 seas 2 oceans : Nakhon Si Thammarat - Phuket)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: