สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เชียงใหม่ร่วมกับ สาขา ภูเก็ต จัดงานโฟกัสกรุ๊ป กลุ่มนักดิจิทัลในจังหวัดภูเก็ต ในหัวข้อโอกาสทางธุรกิจและอาชีพยุค 4.0

วันที่: 19/05/2560 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เชียงใหม่ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ภูเก็ต จัดงานโฟกัสกรุ๊ป กลุ่มนักดิจิทัลในจังหวัดภูเก็ต ในหัวข้อโอกาสทางธุรกิจและอาชีพยุค 4.0 ณ Innovation Park Phuket Smart City สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภูเก็ต ได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณแดน อิสระยั่งยืน หนึ่งในผู้ก่อตั้ง และผู้บริหาร Glazziq.comและอดีต Product Manager ของ Amazon Video คุณ ตี๋ ศิรเมศร์ อภิชัยวิโรจน์ ประธานกรรมการบริษัท เยส ไอ แอม อินโนเวชั่น และคุณกิตตินันท์ อนุพันธ์ ประธานกรรมการบริษัท Anywhere 2 go และผู้ก่อตั้ง Claim Di
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: