สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ Digital Workers Resource Pool และการสัมมนาในหัวข้อ “โอกาสทางธุรกิจ และอาชีพยุค 4.0 สำหรับกลุ่มคนทำงานดิจิทัล และนักลงทุนดิจิทัล”

วันที่: 12/05/2560 | ส่วนกลาง

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ Digital Workers Resource Pool และการสัมมนาในหัวข้อ “โอกาสทางธุรกิจ และอาชีพยุค 4.0 สำหรับกลุ่มคนทำงานดิจิทัล และนักลงทุนดิจิทัล” ณ One Stop Service Software and Digital Content Center ศูนย์การค้าพรอมเมนาด้า รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณกีรติพงศ์ อุกะโชค ผู้ก่อตั้ง และหัวหน้าทีมเทคโนโลยี Glazziq.com ผู้ขายแว่นตาด้วยระบบ E commerce รายแรกของประเทศไทย มาบรรยายในหัวข้อ “เทคโนโลยีดิจิทัลแห่งอนาคต” คุณศิรเมศร์ อภิชัยวิโรจน์ ประธานกรรมการบริษัท เยส ไอ แอม อินโนเวชั่น จำกัด ผู้ผลิตโปรแกรมร้านอาหารซึ่งมีลูกค้ากว่า 1000 แห่ง บรรยายในหัวข้อ “ขยี้ความจน ด้วยคนอาชีพ Digital IT 4.0”และคุณกิตตินันท์ อนุพันธ์ บริษัท Anywhere 2 go ผู้ก่อตั้ง Claim Di ในหัวข้อ “เสกดิจิทัลให้เป็นตังค์”

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: