สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดการเสวนา เปิดตัวแคมเปญสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หนุน SME จังหวัดร้อยเอ็ด ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

วันที่: 27/04/2560 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ฝ่ายมาตรการส่งเสริม โดยนายธวัชชัย โคตรวงษ์ รักษาการผู้จัดการสาขาขอนแก่น และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ( SME Developement bank)โดย นายสุเมธ อนุสิทธิ์ศุภการ ผู้อำนวยการอาวุโส ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการ จังหวัดร้อยเอ็ดจัดการเสวนา เปิดตัวแคมเปญสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หนุน SME จังหวัดร้อยเอ็ด ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 กับสินเชื่อหลากหลายโครงการ ตามแนวนโยบายประชารัฐที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพของธุรกิจ โดยมีหน่วยงานพันธมิตร ต่างๆ ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่นด้านการส่งเสริมแหล่งเงินทุน ด้านภาษี เป็นต้นโดยในงานมีผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงานกว่า 300 ราย ณ.โรงแรมเพชรรัชต์การ์เดน จังหวัดร้อยเอ็ด
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: