สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยคุณมนต์ชัย ศรีเจริญศักดิ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 ให้สัมภาษณ์ผ่านทางช่อง MCOT ในรายการ Money daily

วันที่: 17/03/2560 | ส่วนกลาง

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยคุณมนต์ชัย ศรีเจริญศักดิ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 ให้สัมภาษณ์ผ่านทางช่อง MCOT ในรายการ Money daily 

สำหรับงาน Bangkok International Digital Content Festival 2017 (BIDC 2017) เป็นงานมหกรรมทางด้านดิจิทัลครั้งยิ่งใหญ่ ที่เป็นการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อันเป็นนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศ Thailand 4.0 และเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยการนำเทคโนโนยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาประเทศ

โดยงานนี้ทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA ถือเป็นพันธกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และคอนเทนต์ดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยอีกด้วย 

กิจกรรมและไฮไลน์ภายในงาน Bangkok International Digital Content Festival 2017 (BIDC) ที่จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคมนี้ เป็นโอกาสที่คนไทยจะทำเงินจากธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ รวมถึงการวางเป้าหมายให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางด้านตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ในเอเชียด้วย
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: