สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายมาตรการส่งเสริม เข้าพบผู้บริหาร SMEs Development Bank เพื่อหารือด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งทุน

วันที่: 02/03/2560 | ส่วนกลาง

2 มี.ค. 2560  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายมาตรการส่งเสริม เข้าพบผู้บริหาร SMEs Development Bank เพื่อหารือด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งทุน ตามที่ได้ MOU ไว้ในการส่งเสริม Smart SMEs โดยจะมีการจัดกิจกรรมร่วมกันในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศรวม 19 จังหวัด เริ่มเดือนมีนาคมจำนวน 8 จังหวัด
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: