สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 (เดิม) จัดกิจกรรม Digital Startup คัดเลือกผลงานรอบ 3 (คัดเลือก 100 ทีม) ภาคกลาง

วันที่: 15/02/2560 | ส่วนกลาง

วันพุธที่ 15 ก.พ. 60  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 (เดิม) จัดกิจกรรม Digital Startup คัดเลือกผลงานรอบ 3 (คัดเลือก 100 ทีม) ภาคกลาง วันสุดท้าย โดยมีทีมที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบที่แล้วทั้งสิ้น 174 ทีม จาก 254 ทีมทั่วประเทศ โดยจะมีการประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 2 มี.ค. 60 นอกจากนี้คุณเพชรราวลัย ขยันยิ่ง ฝ่ายมาตรการส่งเสริม ร่วมให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: