สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดย นายมีธรรม ณ ระนอง เข้าร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี งานครบรอบ ๕๔ ปี วันคล้ายวันสถาปนาก่อตั้งสำนักงานสถิติแห่งชาติ

วันที่: 23/05/2560 | ส่วนกลาง

 
วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดย นายมีธรรม ณ ระนอง รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารกลาง เข้าร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี งานครบรอบ ๕๔ ปี วันคล้ายวันสถาปนาก่อตั้งสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ (โซนผู้บริหาร) ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: