สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดย นายมีธรรม ณ ระนอง ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เรื่อง " Digital startup โครงการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม”

วันที่: 21/04/2560 | ส่วนกลาง

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดย นายมีธรรม ณ ระนอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษปฎิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการสำนักงานฯ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เรื่อง " Digital startup โครงการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม” ณ. Rise Academy อาคารอัมรินทร์ พลาซ่า ชั้น 22 โดย Digital Startup เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม เพื่อสามารถต่อยอดสู่การเป็น Digital Entrepreneurship ได้ ซึ่งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA ได้ดำเนินการมาถึงกิจกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการรุ่นใหม่จากทั่วประเทศ ถึงช่วงของกิจกรรมก่อนการคัดเลือกรอบสุดท้ายเพียง 10 ทีม ที่ได้ร่วมศึกษาเรียนรู้งานจากบริษัท หรือองค์การชั้นนำในต่างประเทศ เพื่อเป็นการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ ตามนโยบายของรัฐบาล ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนา เศรษฐกิจภายใต้ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดความพร้อมและเกิดความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนาเป็น ผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถใช้งานได้จริง โดยกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นการจัด Level Up Camp เพื่อให้ 40 ทีม ได้เข้าแคมป์การพัฒนาศักยภาพอย่างเข้มข้นจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมพี่เลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิด
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: