สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้เข้าหารือร่วมกับหน่วยงานการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการ เข้ารับการอบรมการใช้งาน Platform Thaitoptop และ Thtourism

วันที่: 07/04/2560 | ส่วนกลาง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายส่งเสริมการตลาด 1 ได้เข้าหารือร่วมกับหน่วยงานการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีเช่นนายกสมาคมโรงแรมภาคตะวันออกประธานชมรมสปาพัทยาและโรงแรม นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีนายกสมาคมกอล์ฟภาคตะวันออกในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการโรงแรม สนามกอล์ฟ รถรับส่ง และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัด เข้ารับการอบรมการใช้งาน Platform Thaitoptop และ Thtourism ซึ่งจะมีการจัดงานที่พัทยา วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: