สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในระดับสากล

วันที่: 31/07/2560 | ส่วนกลาง
          สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในระดับสากล ณ โรงแรมอวานี แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมดังกล่าว เป็นการจัดทำแพลทฟอร์ม "ThaiToTOP" สำหรับการบริหารจัดการห้องพักและ Tourism สำหรับการบริการจัดการช่องทางการตลาดในรูปแบบธุรกิจกับธุรกิจ กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวขนาดย่อมภายในประเทศ เพื่อช่วยให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยพัฒนาและขยายฐานธุรกิจแก่ผู้ประกอบการอาทิเช่นการจองห้องพัก การจองรถรับส่ง การจองแพคเกจทัวร์หรือการจองเครื่องบินและอื่นๆ  โดยนายธวัชชัย  โคตรวงษ์  ผู้จัดการสาขาภาคอีสานตอนกลาง เป็นประธานในการเปิดกิจการในครั้งนี้  และมีผู้ประกอบการทางด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: