สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดการฝึกอบรมและสอบมาตรฐานสากลระดับ Entry

วันที่: 11/05/2560 | ส่วนกลาง

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560  - ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ร่วมกับ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดการฝึกอบรมและสอบมาตรฐานสากลระดับ Entry ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 11-13 พ.ค. 60 ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วม ประมาณ 40 คน อบรมในหลักสูตร Database Administration Fundamentals 
และ หลักสูตร HTML 5
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: