สื่อเวียดนามและกรมประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมสัมภาษณ์ประเด็น "การพัฒนาภูเก็ตให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีความยั่งยืนรองรับการลงทุนในธุรกิจดิจิทัล (Phuket Smart City)"

วันที่: 26/05/2560 | ส่วนกลาง

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 60 : รักษาการผู้จัดการ DEPA (Southern Region) ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุเวียดนาม ในประเด็น "การพัฒนาภูเก็ตให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีความยั่งยืนรองรับการลงทุนในธุรกิจดิจิทัล (Phuket Smart City)" ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสาร (Media Practitioners Exchange) ระหว่างกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี และสถานีวิทยุเวียดนาม (Voice of Vietnam – VOV)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: