หน่วยงานพันธมิตรเข้าพบและแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล: บริษัท เออาร์ไอที จำกัด

วันที่: 13/03/2560 | ส่วนกลาง

วันจันทร์ที่ 13 มี.ค.  60 – ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ต้อนรับคุณวรเทพ มงคลวาที ผู้บริหารจากบริษัท เออาร์ไอที จำกัด (ARIT) 

ในโอกาสนี้ ผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และผู้บริหารจากบริษัท เออาร์ไอที จำกัด ได้ร่วมสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับ บทบาทวิสัยทัศน์ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ Thailand 4.0 การนี้ ผู้บริหารจาก ARIT ได้แสดงความยินดีกับ ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: