หน่วยงานพันธมิตรเข้าพบและแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล: สมาคมโทรคมนาคม

วันที่: 10/03/2560 | ส่วนกลาง

วันศุกร์ที่ 10  มี.ค. 60   สมาคมโทรคมนาคม นำโดย ดร.อธิป อัศวานันท์ ผู้บริหารของบริษัททรูคอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เข้าพบ ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการเดินหน้าภารกิจและบทบาทใหม่ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล และส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ 

โอกาสเดียวกันนี้ ผู้บริหารของสมาคมโทรคมนาคมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลคนใหม่ ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: