หน่วยงานพันธมิตรเข้าพบและแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล: บมจ ธนาคาร กรุงไทย

วันที่: 10/03/2560 | ส่วนกลาง

วันศุกร์ที่ 10 มี.ค. 60   ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ผู้บริหาร บมจ.ธนาคารกรุงไทย นำโดย คุณสุทธิรักษ์ พาทรัพย์มา ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และโครงการภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ เข้าพบดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อร่วมแสดงความยินดีและสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับภารกิจการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและนวัตกรรมรวมถึงทิศทางความร่วมมือของ DEPA และพันธมิตรในภาคการเงินการธนาคาร
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: