เชิญชวนเข้าร่วมงาน EU Business Avenues in South East Asia (Free Business Matching) ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2560

วันที่: 18/04/2560 | ส่วนกลาง

"Free Business Matching"
เชิญชวนเข้าร่วมงาน EU Business Avenues in South East Asia จัดขึ้นในประเทศไทยช่วงระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2560 จัดขึ้น ณ โรงแรม InterContinental Bangkok ห้อง Pinnacle hall โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะมี European Companies 
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อธุรกิจ SMEs ในกิจกรรม Business mission week ผู้เข้าชมธุรกิจที่ลงทะเบียนจะสามารถขอรับการประชุมทางธุรกิจได้ฟรีกับ บริษัท ในยุโรป Business Matching จะช่วยให้สามารถจัดเตรียมการประชุมแบบตัวต่อตัวล่วงหน้าและหาคู่ค้าและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอของ บริษัท ในยุโรปที่เข้าร่วมโครงการในสิงคโปร์และประเทศไทย 

สมัครเข้าร่วมงาน https://eubusinessavenues.com/business-missions/information-communication-technologies-business/registration

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: