เชิญร่วมงาน Smart MICE Thailand 2017 วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park 

Smart MICE Thailand 2017
วันที่: 04/05/2560 | ส่วนกลาง

เชิญเข้าร่วมสัมมนาเพื่อนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ (Meeting Convention and Exhibition Industry หรือ MICE) เพื่อยกระดับสู่ Smart MICE ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ Thailand 4.0 
จัดขึ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park 
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ http://www.smartmicethailand.com/registration/
รายละเอียดกำหนดการณ์ http://www.smartmicethailand.com/agenda/ 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: