เชิญส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ “Thailand Screening for Asian Animation Summit 2017”

Asian Animation Summit 2017
วันที่: 04/05/2560 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

DEPA ร่วมกับ DITP ขอเชิญผู้ประกอบการ Animation และ Digital Content ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ “Thailand Screening for Asian Animation Summit 2017” เพื่อคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดเข้าร่วม Asian Animation Summit 2017 ภายใต้การสนับสนุน DEPA และ DITP ซึ่งงาน Asian Animation Summit เป็นงานที่เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการร่วมนำเสนอผลงานใหม่ๆ และเกิดการสร้างเครือข่ายกับผู้ร่วมทุนจากต่างประเทศ ส่งเสริมให้เกิดขบวนการผลิตและการตลาด ตลอดจนสร้างชื่อเสียงจากผลงานไทยสู่เวทีระดับนานาชาติได้ 

สมัครเข้าร่วมโครงการที่นี่

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติมปี 2016 ได้ที่ www.asiananimationsummit.com 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: