เชิญเข้าร่วมงาน "depa TECH CHANGE 2017"

วันที่: 26/05/2560 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

สัมมนา “DEPA TECH CHANGE 2017”  ปัจจุบันยุคเทคโนโลยีและวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงควบคู่กับตลอดเวลา การเข้าถึงเทคโนโลยีล่าสุดเป็นสิ่งสำคัญ และความเข้าใจในวัฒนธรรมใหม่เป็นสิ่งจำเป็น การปรับและนำทั้งสองสิ่งไปใช้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาองค์กร และเป็นความท้าทายสำหรับผู้นำองค์กรในยุคดิจิทัล
 
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน “DEPA TECH CHANGE 2017” โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency) ภายในงานท่านจะได้พูดคุยกับวิทยากรที่มีชื่อเสียงมีความรู้ความสามารถมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การจัดการเทคโนโลยีในองค์กร มุมมองความสำเร็จที่แตกต่างและสำคัญต่อองค์กร อาทิ เช่น Office Environment และ Work Life Balance
 
ชื่องาน : DEPA TECH CHANGE 2017 
จัดโดย : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA  
วันจัดงาน : วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560
เวลา : รอบเช้า 09.00 - 11.45 น. / รอบบ่าย 13.30 - 16.15 น. (จำกัดเพียง 100 ท่านต่อรอบเท่านั้น)
สถานที่ : GlowFish Co-Working Space ชั้น 6 อาคาร Asoke Tower
 
 
หรือหากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-652-0886, 090-530-0338
**การเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น**

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: