เทป รายการ ตอบโจทย์SME โดย ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ให้สัมภาษณ์เรื่อง ดีป้าเร่งปั้นสตาร์ทอัพคิดไอเดียช่วยเกษตรไทยเชื่อมการค้าโลก

วันที่: 05/05/2560 | ส่วนกลาง

เทป รายการ ตอบโจทย์SME โดย ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ให้สัมภาษณ์เรื่อง ดีป้าเร่งปั้นสตาร์ทอัพคิดไอเดียช่วยเกษตรไทยเชื่อมการค้าโลก
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: