"เริ่มต้นธุรกิจง่ายๆ ด้วย Facebook Marketing จุดเริ่มต้นของความสำเร็จ (beginning)" By depa

วันที่: 05/06/2560 | ส่วนกลาง

5 มิถุนายน 2560 – DEPA (สาขาภาคเหนือตอนบน) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน Digital Marketing ให้กับผู้ประกอบการ หัวข้อ "เริ่มต้นธุรกิจง่ายๆ ด้วย Facebook Marketing จุดเริ่มต้นของความสำเร็จ (beginning)" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สาขาภาคเหนือตอนบน)
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: