“ดีป้า” ร่วมหนุนสร้างคนทางด้านดิจิทัล ในโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง

วันที่: 04/09/2560 | ส่วนกลาง

                 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา  ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “Digital Playground 4.0 Smart Startup Smart CEO” ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์  กรุงเทพฯ
                สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  หรือ DEPA เดินหน้าอย่างต่อเนื่องในการร่วมปลุกปั้นขุมกำลังทางด้านดิจิทัลมาเป็นฟันเฟืองสำคัญในการรองรับพัฒนาระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศชาติ โดย ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานฯ เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “Digital Playground 4.0 Smart Startup Smart CEO”  ร่วมกับคุณชิตพล มั่งพร้อม ผู้ก่อตั้ง "Zanroo" สตาร์ทอัพแนว Social Listening โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup  ตัวจริง ภายใต้คอนเซปต์ “ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง” เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนและประชาชน อายุ 16-30 ปี ที่มีความคิดสร้างสรรค์ด้านธุรกิจ มีความโดดเด่นและแตกต่าง สร้างโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ส่งผลงานเข้ามาประกวด 
                 DEPA มีเป้าหมายที่สำคัญในการ “เปลี่ยนผ่าน (Transformation)” สร้างกลุ่มผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ รวมไปถึงเอสเอ็มอี สู่ความเป็นดิจิทัลทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ให้รู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์อย่างเหมาะสม เพื่อยกระดับขีดความสามารถขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง ในการทำการค้า เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งตลาดในระดับประเทศ (Domestic Market) และตลาดโลก (International Market) เพื่อสอดรับกับอุตสาหกรรมดิจิทัลที่เกิดขึ้นมา ซึ่งสิ่งที่ผู้ประกอบการเหล่านี้จะได้รับคือ ประโยชน์จากการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจที่ต้องไปควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกิดขึ้นจาก Digital Startup และกลุ่มคนเหล่านี้เองที่จะมายกระดับระบบเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่ โดยการจับทิศทางความต้องการของตลาดให้ได้ ก็มีชัยไปกว่าครึ่งทาง ด้วยการ “คิดให้ใหญ่”ใช้เทคโนโลยีที่สามารถทำซ้ำ (Repeatable) และขยายผลให้เติบโตได้อย่างรวดเร็ว (Scalable) เพื่อให้ตอบโจทย์กับระบบเศรษฐกิจแบบ New Economy ซึ่งในอนาคตทางสำนักงานฯ ยังเล็งสร้างสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์น (มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) จำนวน 10-20 ราย เข้าสู่ตลาด นับเป็นการเพิ่มโอกาสให้กลุ่มผู้ประกอบการเหล่านี้
                   ในระบบอีคอมเมิร์ซ โลกจะเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะ ซึ่งต้องฝากความหวังไว้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่  DEPA  มุ่งที่จะสานฝันเหล่านี้ให้เป็นจริง โดยการสร้างโปรแกรมขึ้นมาในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการสายเลือดใหม่กลุ่มนี้ได้เข้าไปพบเจอกับ Success Cases และได้สัมผัสประสบการณ์จริง เรียนรู้การสร้างทีมจริงๆ  นอกจากนี้ DEPA ยังมีเป้าหมายที่จะสร้าง Could Innovation Center และ Data Center เพื่อเป็นแพลตฟอร์มให้พวกเขาได้ใช้ประโยชน์ในการทำธุรกิจ อย่างในงาน Digital Thailand Big Bang 2017 ก็จะเป็นปรากฏการณ์แห่งโลกใบใหม่ในที่รายล้อมด้วยเทคโนโลยียุคดิจิทัล คือ การรวมผลงานแสดงนวัตกรรมใหม่ๆ รวมไปถึงกูรูวิทยากรระดับโลกที่หาตัวจับยาก ซึ่งคนที่จะทำธุรกิจสำเร็จนั้น สิ่งสำคัญที่สุดเลยคือ Passion ของตัวเราเองที่จะต้องมั่นคง ควบคู่ไปกับ Vision คือการมองอนาคตที่คุณจะต้องมองให้ออกว่าจะทำธุรกิจไปสู่จุดไหน 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: