depa ขยายความร่วมมือ นำนวัตกรรมจากแคนาดาสู่ Smart City

วันที่: 29/01/2561 | ภูมิภาค

เมื่อวันที่ 29 มกราคม ณ โรงแรม AVANI จ.ขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา, หอการค้าจังหวัดจอนแก่น, สภาอุตสาหกรรม และบริษัท ขอนแก่น พัฒนาเมือง (KKTT) จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากประเทศแคนาดาสู่ การพัฒนาเมือง Smart City นำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมภาครัฐและเอกชน ให้การต้อนรับ นักธุรกิจจากประเทศแคนาดา เพื่อสานความสัมพันธ์และแสวงหาความร่วมมือ หาพันธมิตรทางการค้าในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ จากประเทศแคนาดาสู่การพัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็น Smart City อย่างเต็มรูปแบบในอนาคตอันใกล้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: