depa ขับเคลื่อนครั้งใหญ่วงการแพทย์ขอนแก่น เตรียมตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยอุปกรณ์ดิจิทัล

วันที่: 06/02/2561 | ภูมิภาค

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa ร่วมขับเคลื่อนวงการแพทย์จังหวัดขอนแก่น พร้อมกับประสานให้เกิดความร่วมมือ ในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยอุปกรณ์ดิจิทัลก่อนนำมาใช้กับมนุษย์ (digital Living Lab) ร่วมกับ คณะแพทย์ศาสตร์, คณะเทคนิคการแพทย์, คณะวิศวกรรม, รพ.ศรีนครินทร์, สกว. พร้อมเชื่อมโยง Lab สู่เทคโนโลยีการผลิตใช้จริงร่วมกับประเทศเกาหลี และสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: