depa ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรม Tech Startup Club ในหัวข้อ การสร้างแผนธุรกิจด้วย Startup Talk

วันที่: 07/09/2560 | ส่วนกลาง
          สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส่วนกลางและสาขาภาคอีสานตอนกลาง ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรม Tech Startup Club ในหัวข้อ การสร้างแผนธุรกิจด้วย Startup Talk โดย คุณนพเดช เตยะราชกุล Co-Founder & coo จาก Local Pillow  ให้เกียรติเป็นวิทยากร เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 600 คน รวมทั้งสามารถนำไปต่อยอดทางความคิด เพื่อเกิดเป็น Startup รายใหม่ในอนาคต สามารถติดตามข่าวสารโครงการได้ที่ www.digistartup.net
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: