depa ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดกิจกรรม Tech Startup Club หัวข้อ Business Canvas

วันที่: 28/06/2560 | ส่วนกลาง

                   28 มิถุนายน 2560 – DEPA ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดกิจกรรม Tech Startup Club หัวข้อ Business Canvas โดยคุณวรภพ วิริยะโรจน์ ประธานกรรมการบริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เอ บอร์โรว์ จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อม Workshop เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถติดตามข่าวสารของกิจกรรม Digital Startup ได้ที่ www.digistartup.net

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: