depa ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดกิจกรรม Tech Startup Club หัวข้อ Startup Adventure

วันที่: 30/06/2560 | ส่วนกลาง

          29 มิถุนายน 60 - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดกิจกรรม Tech Startup Club หัวข้อ Startup Adventure (เปิดโลกสตาร์ทอัพ)
โดยคุณไกรวิน วัฒนะรัตน์ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท อะเฮด เอเชีย จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อม Workshop เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถติดตามข่าวสารของกิจกรรม Digital Startup ได้ที่ www.digistartup.net

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: