depa ร่วมงาน WRG Northern Thailand World Robot Game ณ Oon IT Valley อ.แม่ออน เชียงใหม่

วันที่: 26/06/2560 | ส่วนกลาง
          24 มิถุนายน 2560 - DEPA สาขาภาคเหนือตอนบน โดยนายพงศ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล รักษาการผู้จัดการ ร่วมงาน WRG  Northern Thailand World Robot Game ณ Oon IT Valley อ.แม่ออน เชียงใหม่  ในงานนี้มีนักเรียน และนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 170 ทีม จาก 12 จังหวัด ทั่วภาคเหนือ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศ ไปแข่งขันที่ประเทศสิงคโปร์
การแข่งขันแบ่งเป็น 3 ประเภท 9 รายการ ได้แก่

1.การแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ (Sumo Robot) แบ่งเป็น
   - ประเภท Junior อายุไม่เกิน 14 ปี น้ำหนักหุ่นยนต์ไม่เกิน 1 กิโลกรัม
   - ประเภท Senior อายุตั้งแต่ 14 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 19 ปี น้ำหนักหุ่นยนต์ไม่เกิน 3 กิโลกรัม
   - ประเภท Open Sumo-Legged RC ไม่จำกัดอายุ น้ำหนักหุ่นยนต์ไม่เกิน 1 กิโลกรัม
จำนวนสมาชิก 1 หรือ 2 คนต่อทีม ผู้เข้าแข่งขันต้องใช้ทักษะในการเขียนโปรแกรมประกอบกับทักษะในด้านโครงสร้างให้แน่นหนาและแข็งแรงพอที่จะไม่กระจายออกเป็นเสี่ยง เมื่อปะทะกับฝ่ายตรงข้าม

2.การแข่งขันหุ่นยนต์ดับเพลิง (Fire Fighting Robot) แบ่งเป็น
   - ประเภท Junior อายุไม่เกิน 14 ปี
   - ประเภท Senior อายุตั้งแต่ 14 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 19 ปี
จำนวนสมาชิก 1 หรือ 2 คนต่อทีม ผู้เข้าแข่งขันต้องเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่เข้าไปในเขาวงกตจำลองเพื่อค้นหาเปลวไฟ และดับด้วยการเป่าลม

3.การแข่งขันหุ่นยนต์ iBEAM Line Tracing
   - ประเภท iBEAM Legged Junior อายุไม่เกิน 14 ปี
   - ประเภท iBEAM Legged Senior อายุตั้งแต่ 14 ปี ขึ้นไป
   - ประเภท iBEAM Wheel Junior อายุไม่เกิน 14 ปี
   - ประเภท iBEAM Wheel Senior อายุตั้งแต่ 14 ปี ขึ้นไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: