depa ร่วมประชาสัมพันธ์งาน Digital Thailand Big Bang 2017 ในงาน GovChannel Roadshow 2017: Digital Local Governmen

วันที่: 19/08/2560 | ส่วนกลาง

18 สิงหาคม 2560 - DEPA เข้าร่วมงาน GovChannel Roadshow 2017: Digital Local Government ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี   โดยมี ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม คณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ร่วมเสวนาให้ข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาโครงการพื้นที่ EEC และโครงการ Smart City  พร้อมกันนี้ คุณอนุชิต ชโลธร หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิมัลและทีมงานเข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการ Digital Thailand Big Bang 2017 เพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมงานนิทรรศการในระหว่างวันที่ 21-14 กันยายนนี้ด้วย
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: