depa ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายหน่วยงานสนับสนุน SMEs ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (เครือข่ายคู่คิดอุตสาหกรรม iP: Industrial Partner)

วันที่: 10/08/2560 | ส่วนกลาง
          นายพงศ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล ผู้จัดการสาขาภาคเหนือตอนบน เป็นผู้แทนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายหน่วยงานสนับสนุน SMEs ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (เครือข่ายคู่คิดอุตสาหกรรม iP:  Industrial Partner) ซึ่งมีเครือข่าย จำนวน 35 หน่วยงานร่วมลงนามความร่วมมือในการสนับสนุน SMEs โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: