depa ลงใต้ ให้ความรู้ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs

วันที่: 27/02/2561 | ภูมิภาค

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดกิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ในด้านธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่
จ.สงขลา โดยมี นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และ คุณประชา อัศวธีระ ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน กล่าวเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อ “ซื้อง่ายขายคล่อง ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” ซึ่งเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้ดิจิทัลจากผู้ประกอบการตัวจริงเสียงจริงในพื้นที่หาดใหญ่และการบรรยายหัวข้อ “Digital Transformation การปรับตัวของ SMEs ในยุคดิจิทัล” และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ดิจิทัลในภาคธุรกิจ โดยมีผู้ประกอบการ SMEs และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอย่างคับคั่งกว่า 150 ราย
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: