depa สร้างความเข้าใจ อนาคต Smart City ในหลักสูตร Digital CEO

วันที่: 13/02/2561 | ส่วนกลาง

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องประชุมศูนย์ประชุมและสัมมนา เดอะ คอนเนคชั่น กรุงเทพฯ  ดร. ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ ดีป้า บรรยายในหลักสูตร Digital CEO หัวข้อ “อนาคต Smart Thailand, Smart City สดใสจริงหรือ?” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าใจและรับทราบถึงแนวทางเกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนาและปัญหาในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เทคโนโลยี AI, Robotic, IoT, City data platform รวมถึงได้มีการยกงานวิจัยต่าง ๆ มาเป็น case study และนำประสบการณ์มาแชร์ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจมากยิ่งขึ้น   

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: