depa สาขาภาคอีสานตอนกลาง ร่วมกับคณะทำงาน Smart City Khonkaen ร่วมประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City ด้าน Health Care and Medical

วันที่: 18/09/2560 | ภูมิภาค

โดยนายธวัชชัย  โคตรวงษ์ได้ร่วมประชุมคณะทำงานและรวบรวมข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาเมืองอัจริยะ (Smart City) ด้าน Health Care Medical เพื่อความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในเรื่องการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ 2  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: