depa สาขาภาคอีสานตอนกลาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ Smart City Khonkaen

วันที่: 23/11/2560 | ภูมิภาค

DEPA สาขาภาคอีสานตอนกลาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ Smart City Khonkaen ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: