depa สาขาภาคอีสานตอนกลาง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่: 26/06/2560 | ภูมิภาค

DEPA (สาขาภาคอีสานตอนกลาง) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นายธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนกลาง และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ  ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายภาพรวมภารกิจของโครงการ Smart City Khonkaen และแนวทางการบริหารจัดการพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายรัฐบาล ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: