DEPA สาขาภาคใต้ตอนบน ต้อนรับคณะ สวทช.

วันที่: 01/06/2560 | ส่วนกลาง

1 มิถุนายน 2560 – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน ให้การต้อนรับคณะจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช ในการศึกษาดูงานเพื่อเตรียมจัดทำหลักสูตร Smart Leadership
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: