depa สาขาภาคใต้ตอนบน ร่วมประชุม Phuket Smart City ครั้งที่ 1

DEPA สาขาภาคใต้ตอนบน
วันที่: 05/06/2560 | ส่วนกลาง

5 มิถุนายน 2560 – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สาขาภาคใต้ตอนบน) โดยคุณประชา อัศวธีระ ร่วมประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ Phuket Smart City จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2560 เพื่อชี้แจงความก้าวหน้าโครงการ Phuket Smart City ในภาพรวมของจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานท้องถิ่นกว่า 44 แห่งเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: