depa สาขาภาคใต้ตอนบน เข้าร่วมพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต (PK Park)

วันที่: 31/08/2560 | ส่วนกลาง
          สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน เข้าร่วมพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต (PK Park) โดยมีท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พลตำรวจโทวรศักดิ์
นพสิทธิพร เป็นประธานในพิธีเปิด นอกจากนี้สำนักงานฯ สาขาภาคใต้ตอนบน และผู้ประกอบการดิจิทัล ยังได้ร่วมออกบูธนำเสนอโครงการ Phuket Smart City ภายในงาน อาทิ Phuket Smart City Application ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม แผนที่ภูเก็ต 3 มิติ เป็นต้น โดย นายประชา อัศวธีระ ผู้จัดการสำนักงานสาขาภาคใต้ตอนบน ได้มีโอกาสนำเสนอการใช้งานระบบต่างๆ ให้แก่ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ คณะผู้บริหารจังหวัดภูเก็ต คณะผู้บริหารเทศบาลนครภูเก็ต และสื่อมวลชนให้ได้รับทราบอีกด้วย
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: