depa สาขาภาคใต้ตอนบน ให้การต้อนรับคณะทำงานฯ จากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ดูงาน Phuket Smart City

วันที่: 28/06/2560 | ส่วนกลาง

                   28 มิถุนายน 2560 – DEPA สาขาภาคใต้ตอนบน โดย คุณประชา อัศวธีระ ให้การต้อนรับคณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล จากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  เข้าดูงานและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ Phuket Smart City และนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ ซึ่งนำโดย พล.ท.พชร ชัยวุฒิ หัวหน้าคณะทำงานฯกระทรวงกลาโหม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: