depa เดินหน้าประชุม Smart City Alliance ครั้งที่ 2 พันธมิตรร่วมงานกว่า 60 บริษัท

วันที่: 08/02/2561 | ส่วนกลาง

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเเละฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจริยะ จัดประชุม Smart city Alliance ครั้งที่ 2/2561 โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท HUAWEI Technologies (Thailand) ร่วมเป็นเจ้าภาพ สำหรับการประชุมในครั้งนี้นั้นเป็นการรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานด้านSmart City เเละหารือความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชม Huawei Open Lab โดยมีพันธมิตร Alliance ร่วมประชุมกว่า 60 บริษัท 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: