depa เดินหน้าให้ความรู้ในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs

วันที่: 27/02/2561 | ภูมิภาค

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดกิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ในด้านธุรกิจการขนส่ง ณ โรงแรมพาโก้ดีไซน์ จ.ภูเก็ต โดยมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และ คุณสุกัญญา ฉัตร์แก้วมรกต หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวรายงาน ภายในงานมีกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อ “Digital Transformation ด้านธุรกิจขนส่ง” ซึ่งเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้ดิจิทัลจากผู้ประกอบการตัวจริงเสียงจริงในพื้นที่จ.ภูเก็ต และการบรรยายหัวข้อ “Digital  Transformation กับการปรับตัวของ SMEs สู่ธุรกิจดิจิทัล” และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ดิจิทัลในภาคธุรกิจ โดยมีผู้ประกอบการ SMEs และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกว่า 80 ราย
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: