depa เสริมทัพ รองผู้อำนวยการดีป้าคนใหม่มากประสบการณ์

วันที่: 02/09/2560 | ส่วนกลาง

16 สิงหาคม 2560 - ยินดีต้อนรับ...รองผู้อำนวยการคนใหม่ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต  เข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มสังคมและกำลังคนดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลยิ่งขึ้น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: