depa เห็นความสำคัญ อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย จับมือพันธมิตร  จัดงาน SIGGRAPH Asia 2017 ใหญ่สุดในภูมิภาคเอเชีย หวังพัฒนาอย่างยั่งยืน 

วันที่: 15/11/2560 | ส่วนกลาง

 
          นับเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ประเทศไทย เพราะเมื่อไม่นานมานี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ได้แถลงผลสำรวจมูลค่าดิจิทัลคอนเทนต์ประเทศไทยประจำปี 2559 ซึ่งครอบคลุม 3 สาขาหลัก คือ อุตสาหกรรมแอนิเมชัน อุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ และอุตสาหกรรมเกม พบว่า ทั้ง 3 อุตสาหกรรมมีมูลค่ารวมกันกว่า 21,981 ล้านบาท ถือว่ามีอัตราการเติบโตสูงหากเทียบกับปี 2558 ส่วนแนวโน้มการเติบโตปี 2560 คาดว่าจะมีมูลค่ากว่า 24,000 ล้านบาท และมีมูลค่ากว่า 26,000 ล้านบาทในปี 2561 ซึ่งตัวเลขดังกล่าว เป็นผลมาจากแนวโน้มและปัจจัยบวกของตลาดที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรม
          นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มงานเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล เล็งเห็นความสำคัญของ Digitized Content Industry เนื่องจากมีขนาดค่อนข้างใหญ่ ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศเลยก็ว่าได้ จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) (TCEB) และสมาคมต่างๆ ได้แก่ สมาคมธุรกิจบางกอก เอซีเอ็ม ซิกกราฟ (BASA) สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) สมาคมดิจิทัลคอนเทนท์ไทย (DCAT) สมาคมอีเลิร์นนิ่งไทย (ELAT) สมาคมผู้ประกอบการเกมไทย (TGA) จัดงาน “SIGGRAPH Asia 2017 งานประชุมและงานแสดงเทคนิคด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและอินเตอร์แอคทีฟชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย”  ซึ่งปีนี้ประเทศไทยได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
        “ในฐานะที่เราเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมอุตสาหกรรมของประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการช่วยขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของแนวนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลและการสนับสนุนให้มีการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรของประเทศซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจังทั้งในด้านการศึกษา ด้านสังคมด้านเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ ดังนั้นจึงนับได้ว่า Digital Content เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่สามารถนำมาประยุกต์และต่อยอดธุรกิจด้านต่างๆ ในเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างไม่จำกัด” นายฉัตรชัย กล่าว
การจัดงาน SIGGRAPH ASIA 2017 ถือว่าตอบโจทย์ในพันธกิจของสำนักงานฯ เนื่องจากเป็นงานนิทรรศการและประชุมสัมมนาด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีผู้เข้าร่วมงานจากทุกๆ สายงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและอินเตอร์แอคทีฟ อาทิ แอนิเมชัน เกม สื่อปฏิสัมพันธ์ งานวิจัย วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และการศึกษา จากทั่วโลก ตลอดจนการแสดงงานด้านศิลปะที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นบนคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงวิวัฒนาการและเทรนด์ของงานดิจิทัลคอนเทนต์ และรองรับการมาของธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้น ได้แก่ ธุรกิจ OTT, Data Analytic OTT, Data Analytic OTT, Data Analytic  คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลกไม่ต่ำกว่า 7,000 คน มากกว่า 60 ประเทศ  นอกจากนี้เชื่อว่าการจัดงานครั้งนี้จะเป็นช่องทางสำคัญสำหรับการพัฒนาตลาดในประเทศและตลาดระดับสากลของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ พร้อมทั้งการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับองค์กรและผู้ประกอบการด้านดิจิทัลคอนเทนต์ระหว่างประเทศเพื่อต่อยอดสู่ตลาดโลกในอนาคตต่อไป 
        “อย่างไรก็ดีการจัดงาน SIGGRAPH ASIA 2017 เป็นเพียงมาตรการระยะสั้นที่จะช่วยอุตสาหกรรมฯ แต่มาตรการระยะยาวจำเป็นที่จะต้องให้ผู้เกี่ยวข้องลดการพึ่งพาตลาดต่างประเทศ อาทิ การนำเข้าลิขสิทธิ์หรือรับจ้างผลิต ทั้ง ๆ ที่ผู้ประกอบการไทยมีฝีมือและมีศักยภาพที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ดังนั้นดีป้าพร้อมจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย และยกระดับคุณภาพผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันและเติบโตในธุรกิจได้อย่างยั่งยืนอย่างครบวงจร โดยเฉพาะการพัฒนาตลาดเพื่อการส่งออก ผ่านกองทุน Internationalization Fund เพื่อให้ผู้ประกอบการมีแหล่งเงินทุน และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในระดับสากลได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำมาตรการดังกล่าว” นายฉัตรชัย กล่าว   
          

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: