depa ได้จัดสัมมนา “IoT for Smart Farm : เกษตรกรรม 4.0 ”

วันที่: 06/07/2560 | ภูมิภาค
          6 กรกฎาคม 2560 – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจและดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนกลาง จัดกิจกรรมสัมมนา “IoT for Smart Farm : เกษตรกรรม 4.0 ” โดยมีคุณธวัชชัย โคตรวงษ์
ผู้จัดการสาขาฯ เป็นประธานในพิธีเปิด การสัมมนาดังกล่าวได้รับความสนใจจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการเกษตรกร และประชาชนทั่วไปจากจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสาน เช่น ขอนแก่น มหาสารคาม นครราชสีมา นครพนม ศรีสะเกษ เป็นต้น
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: