depa (Southern Region) ร่วมหารือกับ ภูเก็ตพัฒนาเมือง และวีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล วางแผนจัดทำ Phuket Tourist Card

DEPA (Southern Region
วันที่: 31/05/2560 | ส่วนกลาง

           31 พฤษภาคม 2560 – ดีป้า ( สาขาภาคใต้ตอนบน ) ร่วมประชุมกับบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จํากัด และ บริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อหารือในการวางแผนจัดทำ Phuket Tourist Card บัตรท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก คุณเรืองโรจน์ พูนผล (คุณกระทิง) เจ้าพ่อสตาร์ทอัพเมืองไทย เข้าประชุมเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมหารือในการวางแผนงานครั้งนี้ด้วย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: