ข่าวสารของ DEPA

04
ก.ย.
348 ครั้ง

“ดีป้า” ร่วมหนุนสร้างคนทางด้านดิจิทัล ในโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง

“ดีป้า” ร่วมหนุนสร้างคนทางด้านดิจิทัล ในโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง

 

คณะผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ

คณะผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ

242 ครั้ง วันที่: 8 สิงหาคม 2560

DEPA สาขาภาคอีสานตอนกลาง ร่วมกับ NEDCC ต้อนรับบริษัท Toon Boom จากประเทศแคนาดา

DEPA สาขาภาคอีสานตอนกลาง ร่วมกับ NEDCC ต้อนรับบริษัท Toon Boom จากประเทศแคนาดา

136 ครั้ง วันที่: 8 สิงหาคม 2560

งานสัมมนา โอกาสของธุรกิจซอฟต์แวร์ไทยในยุค 4.0

งานสัมมนา โอกาสของธุรกิจซอฟต์แวร์ไทยในยุค 4.0 ฟรี วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ อาคารซอฟต์แวร์ พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ

610 ครั้ง วันที่: 7 สิงหาคม 2560

สถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทย เยี่ยมชมและประชุมเพื่อแสวงหาความร่วมมือในการดำเนินการ Smart City ขอนแก่น

สถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทย เยี่ยมชมและประชุมเพื่อแสวงหาความร่วมมือในการดำเนินการ Smart City ขอนแก่น

173 ครั้ง วันที่: 7 สิงหาคม 2560

DEPA สำนักงานใหญ่ร่วมกับ สาขาภาคอีสานตอนกลาง ได้จัดกิจกรรมสัมมนาการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในระดับสากล การบริหารจัดการห้องพัก Hotel Channel Manager BY “ThaiToTOP”และการบริหารจัดการช่องทางการตลาดในรูปแบบธุรกิจกับธุรกิจ By “THTourism”

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมกับสำนักงานฯ ภาคอีสานตอนกลาง ได้จัดกิจกรรมสัมมนาการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในระดับสากล การบริหารจัดการห้องพัก Hotel Channel Manager BY “ThaiToTOP”และการบริหารจัดการช่องทางการตลาดในรูปแบบธุรกิจกับธุรกิจ By “THTourism”

303 ครั้ง วันที่: 3 สิงหาคม 2560

คำสั่งสำนักงานฯ ที่ ค.170/2560 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มงานเศรษฐกิจดิจิทัล

คำสั่งสำนักงานฯ ที่ ค.170/2560 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มงานเศรษฐกิจดิจิทัล

494 ครั้ง วันที่: 31 กรกฎาคม 2560

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในระดับสากล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในระดับสากล

281 ครั้ง วันที่: 31 กรกฎาคม 2560

คณะผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ พระบรมมหาราชวัง

คณะผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ พระบรมมหาราชวัง

414 ครั้ง วันที่: 28 กรกฎาคม 2560

DEPA ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากประเทศไต้หวัน III (Institute for information industry) และ TDC (Taiwan Design Center)

DEPA ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากประเทศไต้หวัน III (Institute for information industry) และ TDC (Taiwan Design Center)

284 ครั้ง วันที่: 26 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมพัฒนาช่องทางการตลาดในต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาช่องทางการตลาดในต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาช่องทางการตลาดในต่างประเทศ
 

1,303 ครั้ง วันที่: 25 กรกฎาคม 2560

DEPA ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ภาครัฐในภูมิภาคแอฟริกา ในการเข้าเยี่ยมชมและเข้ารับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของสำนักงานฯ

DEPA ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ภาครัฐในภูมิภาคแอฟริกา ในการเข้าเยี่ยมชมและเข้ารับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของสำนักงานฯ

303 ครั้ง วันที่: 25 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีในประเทศ

กิจกรรมเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีในประเทศ

กิจกรรมเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีในประเทศ
 

1,242 ครั้ง วันที่: 25 กรกฎาคม 2560