ข่าวสารของ DEPA

04
ก.ย.
340 ครั้ง

“ดีป้า” ร่วมหนุนสร้างคนทางด้านดิจิทัล ในโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง

“ดีป้า” ร่วมหนุนสร้างคนทางด้านดิจิทัล ในโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง

 

คำสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ ๖๒/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

คำสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ ๖๒/๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

337 ครั้ง วันที่: 24 กรกฎาคม 2560

คำสั่งคณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ที่ ค.๑๕๗/๒๕๖๐ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

คำสั่งคณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ที่ ค.๑๕๗/๒๕๖๐ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

341 ครั้ง วันที่: 24 กรกฎาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

769 ครั้ง วันที่: 24 กรกฎาคม 2560

DEPA ประชาสัมพันธ์ Digital Thailand Big Bang 2017 ในงาน Asia IoT Business Platform ณ โรงแรม Renaissance Bangkok Ratchaprasong

DEPA ประชาสัมพันธ์ Digital Thailand Big Bang 2017 ในงาน Asia IoT Business Platform ณ โรงแรม Renaissance Bangkok Ratchaprasong

402 ครั้ง วันที่: 24 กรกฎาคม 2560

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เข้าร่วมต้อนรับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ พร้อมคณะฯ ในงาน " ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สัญจร 2017 " ณ โรบินสัน จังหวัดตรัง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เข้าร่วมต้อนรับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ พร้อมคณะฯ ในงาน " ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สัญจร 2017 " ณ โรบินสัน จังหวัดตรัง

233 ครั้ง วันที่: 22 กรกฎาคม 2560

สัมมนา "ท่องเที่ยวทันสมัยในยุคไทยแลนด์ 4.0" โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว See - thru Thailand โดย DEPA

สัมมนา "ท่องเที่ยวทันสมัยในยุคไทยแลนด์ 4.0" โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว See - thru Thailand โดย DEPA

818 ครั้ง วันที่: 22 กรกฎาคม 2560

DEPA สาขาภาคอีสานตอนกลางเข้าร่วมออกบูธในงานสัมมนา GovChannel Roadshow 2017 : Digital Local Government “ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ” ครั้งที่ 4 จังหวัดขอนแก่น

DEPA สาขาภาคอีสานตอนกลางเข้าร่วมออกบูธในงานสัมมนา GovChannel Roadshow 2017 : Digital Local Government  “ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ” ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จัดโดย EGA (สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์) พร้อมได้นำเสนอโครงการ Enterpreneur Total Digital Services โดยพาผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการที่ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

293 ครั้ง วันที่: 21 กรกฎาคม 2560

DEPA สาขาภาคใต้ตอนบน อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ Smart City

DEPA สาขาภาคใต้ตอนบน อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ Smart City

286 ครั้ง วันที่: 21 กรกฎาคม 2560

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมต้อนรับคณะกรรมการเศรษฐกิจการค้าและสารสนเทศแห่งเมืองเซินเจิ้น

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมต้อนรับคณะกรรมการเศรษฐกิจการค้าและสารสนเทศแห่งเมืองเซินเจิ้น

249 ครั้ง วันที่: 19 กรกฎาคม 2560

DEPA สาขาภาคใต้ตอนบน ร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เปิดตัวงาน “เจ้าถิ่นพากินกุ้งมังกร” (Phuket Lobster Festival 2017)

DEPA สาขาภาคใต้ตอนบน ร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เปิดตัวงาน “เจ้าถิ่นพากินกุ้งมังกร” (Phuket Lobster Festival 2017)

277 ครั้ง วันที่: 19 กรกฎาคม 2560

DEPA ร่วมกับ C Asean Dream Office สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดโครงการ DATATHON

DEPA ร่วมกับ C Asean Dream Office สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัด
จัดโครงการ DATATHON

419 ครั้ง วันที่: 18 กรกฎาคม 2560

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เปิดโครงการ Startup Boot Camp ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เปิดโครงการ Startup Boot Camp ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

339 ครั้ง วันที่: 17 กรกฎาคม 2560